De Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) is het landelijk overlegorgaan van de medisch managers ambulancezorg van alle 25 Regionale Ambulancevoorzieningen.

De Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) is als zorginstelling verantwoordelijk voor het leveren van goede ambulancezorg. De medische verantwoordelijkheid is daarbij in handen van een arts: de medisch manager ambulancezorg (MMA).

Dit beleid omvat onder meer:

  • het medisch inhoudelijk beleid;
  • de kwaliteit van medisch inhoudelijke aspecten van de ambulancezorgverlening;
  • het vaststellen van de bekwaamheid van ambulancezorgprofessionals;
  • overleg met ketenpartners.

De MMA adviseert het RAV-bestuur, gevraagd en ongevraagd, op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening, de scholing van medewerkers en het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek. De NVMMA heeft periodiek overleg en is middels afvaardigingen actief in bijvoorbeeld de landelijke protocollencommissie, in diverse commissies van AZN en in wetenschappelijke raden zoals die van de Nederlandse Reanimatie Raad. Bij veel inhoudelijke landelijke ontwikkelingen in de acute zorgketen vervult de NVMMA een nadrukkelijke rol.

CONTACT

Neem voor meer informatie contact op met het NVMMA-secretariaat via e-mail.